Menus

March 2019 Menus

Here is K-6 February Menu. Here is Pre-K February Menu.


March Menu.pdf
Pre-K March Menu.pdf

February 2019 Menus

Here is K-6 February Menu. Here is Pre-K February Menu.

February Menu.pdf
February PreK Menu.pdf

January 2019 Menus

Here is K-6 January Menu. Here is Pre-K January Menu.

January Menu 2019.pdf
PreK January Menu 2019.pdf

December 2018 Menus

Here is K-6 December Menu. Here is Pre-K December Menu.

December2018Menu.pdf
Pre-KDecember2018Menu.pdf

November 2018 Menus

Here is K-6 November Menu. Here is Pre-K November Menu.

NovMenu2018.pdf
Pre-K NovMenu2018.pdf

October 2018 Menus

Here is K-6 October Menu. Here is Pre-K October Menu.

October K-6 Menu.pdf
October Menu PreK.pdf

August/ September 2018 Menus

Here is K-6 August/September Menu. Here is Pre-K August/September Menu.

K-6 Menu.pdf
PreK Menu.pdf

Menus may change without notice.